LightWeb
LightWeb


LightWEB
Startside Deutchland

GÅRDSOPPLEVELSER    NATUROPPLEVELSER    KULTURLANDSKAP               

LightWeb
LightWeb
LANDSKAPPLANLEGGINGEn av virksomhetene med utgangspunkt i gården er landskapsplanlegging. Frode har hjemmekontor, men har prosjekter rundt om i Namdalen og Helgeland.
Landskapsplanlegging

Eksempel på prosjekt:
I Nærøy går det mye på å utarbeide SMIL-planer for bønder som vil ta i bruk gammel beitemark. I tillegg er det satt i gang 2 områdetiltak, ett i Sjølstad og ett på Arnøya. Formålet med områdetiltak er kartlegging av kulturlandskapet, samarbeid og konkretisering av tiltak. Har også på oppdrag av kommunen kartlagt flere av riksveiene i Nærøy med hensyn til behovet for utsiktsrydding.


Verdiskaping i kulturlandskapet:
I Grong og Overhalla er et områdetiltak med en næringsrettet påbyggingsprosjekt nettopp avsluttet, der hovedmålet var å få fram gode eksempler på verdiskaping i kulturlandskapet. Dette var et samarbeid med Frode J. Aarvik i Trøndelag Forskning og Utvikling. Her har vi blandt annet dokumentert hvordan landbrukets miljømidler kan utløse andre offentlige midler i arbeidet med skape næring i og av kulturlandskapets verdier.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!

Mobil: 991 65 71
epost: frode@setran.no


BILD


LightWebF A C E B O O K

S E T R A N   G Å R D


T E L E F O N
+47 74 39 86 74M O B I L
+47 991 65 871A D R E S S E
N-7960 Salsbruket


E - P O S T
frode@setran.noK A R T Klikk her for kart (GoogleMaps)
S K R I V   E N   R A D   T I L   O S S . . .


          


© LightWeb