LightWeb
LightWeb


LightWEB
Startside Deutchland

GÅRDSOPPLEVELSER    NATUROPPLEVELSER    KULTURLANDSKAP               

LightWeb
LightWeb


4H-GÅRDSetran Gård ble godkjent 4H-gård i 2009 - den første i Namdalen! 

En 4H-gård er et åpent gårdsanlegg som fungerer som en aktiviserende besøksgård, og er spesielt tilrettelagt for besøkende. Her kan særlig barn og ungdom, men også andre som er interessert, få være med å stelle dyr og å ta del i den øvrige virksomheten på gården.
Samtidig med godkjenningen av gården ble Salsbruket 4H etablert. Klubben bruker gården i sine aktiviteter. 4H-gården tar i mot 4H-klubber på dagsbesøk og på leiropphold. Vi kan veilede 4H-ere i sine prosjekt. Ta kontakt for å skreddersy et opplegg.
LightWebF A C E B O O K

S E T R A N   G Å R D


T E L E F O N
+47 74 39 86 74M O B I L
+47 991 65 871A D R E S S E
N-7960 Salsbruket


E - P O S T
frode@setran.noK A R T Klikk her for kart (GoogleMaps)
S K R I V   E N   R A D   T I L   O S S . . .


          


© LightWeb